Ota selvää kuinka sukupuoleen osallistuva organisaatiosi on

Mitä sukupuolten osallisuus on?

Inkluusio määritellään avoimeksi hyväksymiseksi kaikille, ilman rajoituksia. Sukupuolen kannalta tämä tarkoittaa, että palvelut, tilat, koulut, ammattilaiset, valtion virkamiehet jne. Ovat vastaanottavaisia ​​kaikille oppijoille riippumatta heidän sukupuoli-identiteetistään ja siitä, miten he päättävät ilmaista sitä.
(Gender Spectrum, 2014)